Pogoji nakupa

Osnovni koncepti

V skladu s pogoji nakupa je kupec lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki naroči vsaj en izdelek, vnese zahtevane podatke in plača za naročen izdelek preko www . vrecke-za-sesalce.com v lasti obrti Vinter  promet (v nadaljnjem besedilu: Vinter). Prejemnik se šteje za osebo, ki ji je izdelek dobavljen, ne glede na stranko.

Če so bili podatki o pravni osebi vpisani v podatke stranke, se kupec šteje za pravno osebo, fizična oseba, katere podatki so bili vneseni, pa se šteje za pooblaščeno osebo stranke – pravne osebe.

Kupec je odgovoren za točnost vseh vnesenih podatkov.

Dobavitelj naročilnih izdelkov je T.O. Vinter promet, Vinogorska 14, 49243 S sprejetjem prodajnih pogojev mora biti kupec odrasla oseba in poslovno sposobna oseba. Kupec je odgovoren za točnost in popolnost vnesenih podatkov ob registraciji.

Cene izdelkov

V skladu z Aktom o varstvu potrošnikov je T.O.Vinter promet dolžan jasno, vidno in čitljivo navesti znesek maloprodajne  cene. Vse cene, navedene v spletni trgovini, so izražene v evrih. Izražene cene ne vključujejo stroškov dostave, ki se posebej zaračunajo (podrobnosti so predstavljene v spletni trgovini).

Naročanje in sklepanje pogodb

V spletni trgovini lahko nakupujete kot gost. Izdelke naročite tako, da izpolnite elektronski obrazec. Izdelki se štejejo za naročilne, ko kupec zaključi postopek naročila. Plačilo izdelka je možno po dostavi. Ob prejemu naročila bo
T.O.Vinter kupca po elektronski pošti obvestil o prejemu naročila.

Dostava proizvoda

Izdelke pošiljamo preko Slovenske pošte. Paketi se dostavljajo izključno ob delavnikih, od ponedeljka do petka, na navedeni naslov dostave. Dostava  v Sloveniji Vsa naročila, prejeta med delovnim dnem, se obdelujejo isti dan in dostavljena v
2-4 delovnih dneh med 8. in 20. uro. Stroške dostave plača kupec, cena pa vključuje embalažo izdelka. Dostava za Slovenijo   je 5,00 € za plačilo po dostavi.

Nepravilne pošiljke, pomanjkljivosti materialnih proizvodov

T.O.Vinter promet  je odgovoren za materialne napake izdelkov, ki jih prodaja preko spletne trgovine.

Naročani izdelki se pakirani in urejeni tako, da jih redno ravnanje z dostavo ne poškoduje. V primeru pošiljke, ki je vidno poškodovana v prevozu, se odjemalcem svetuje, da je ne prevzemajo. Od strank se zahteva, da se obrnejo na T.O.Vinter promet, da bi  premagali morebitne težave.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost naročila. Če kaj manjka , je v osmih dneh dolžna pisno pritožiti T.O.Vinter promet  . Naslednji očitki se ne bodo upoštevali.

Z zavrnitvijo prejemanja okvarjene pošiljke bo dostavni servis pošiljko vrnil v promet T.O.Vinter.  V primeru skrite napake izdelka, ki jo kupec lahko določi le s pregledom izdelka, mu omogoča enostransko prekinitev pogodbe in vračilo denarja, zamenjavo izdelka ali znižanje cene  .

Pritožbe in vračila izdelkov

Kupec ima pravico ugovarjati in vrniti pošiljko:

  • če je prejel pošiljko, ki se ne ujema z naročilom;
  • če je prejel pošiljko z neželenim izdelkom.

Pritožbe se pošljejo: po elektronski pošti na vinter.ivan@gmail.com ali pisno na  T.O.Vinter promet, Vinogorska 14, 49243 Oroslavje.  T.O.Vinter promet bo pisno potrdil prejem reklamacije in odgovoril čim prej, najkasneje pa v  roku 15 dni od prejema reklamacije.

V primeru zakonite pritožbe ima kupec pravico odstopiti od pogodbe, povrniti plačani znesek ali zamenjati izdelek. V primeru zamenjave izdelka kupec nosi stroške nove pošiljke, stroške vračila pa prevzema T.O.Vinter promet .

T.O.Vinter promet bo sprejel vračilo vseh zgoraj navedenih izdelkov na lastne stroške, če se ugotovi, da je pritožba upravičena in da pri stranki ni nobene odgovornosti  .

Pravica do enostranskega prenehanja pogodbe

V skladu z Aktom o varstvu potrošnikov ima kupec v 14 dneh od dneva prejema naročila enostransko pravico, da enostransko odpove pogodbo, ne da bi navede razlog. Kupec ni upravičen do enostranskega prenehanja pogodbe:

  • če je predmet pogodbe zaprto blago, ki ni primerno za vračilo iz zdravstvenih ali higienskih razlogov – če je bilo odprto po dostavi;
  • če je predmet naročila dobro, ki se zaradi svoje narave po dostavi nepopravljivo meša z drugimi objekti;
  • če je predmet javnega naročila lahko popadljiv predmet ali dobro, ki se hitro izteka

Za uveljavljanje pravice do enostranske odpovedi pogodbe je kupec dolžan o tem obvestiti T.O.Vinter promet z nedvoumno izjavo, poslano po pošti, elektronski pošti, v kateri bo navedil svoje ime, naslov prebivališča, telefonsko številko  in elektronski naslov. T.O.Vinter promet
  bo potrdil prejem obvestila o enostranskem prenehanju.

Rok za enostransko odpoved pogodbe 14 dni začne teči od dneva, ko je kupec predat blagom, ki je predmet pogodbe, ali osebi, ki jo določi kupec, ki ni prevoznik. Če kupec enostransko prekine to pogodbo, se T.O.Vinter
 prometej  zavezuje, da bo prejeti denar vrnil, zmanjšan za stroške dostave, brez odlašanja, in najkasneje v 14 dneh od dneva vračila blaga ali po dokazih, pod pogojem, da je bilo blago poslano.

Vračila se obračunajo tako, da se vplačajo na tekoči račun stranke. Kupec je blago dolžan poslati brez odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je sprejel odločitev o enostranskem prenehanju. Stroške vračila blaga krije kupec.

Kupec je za vsako okvaro vrednosti blaga, ki izhaja iz rokovanja z blagom, odgovornost za vsako okvaro, razen tiste, ki je bila potrebna za določitev narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga.

Slika naročilnega izdelka se ne ujema z dejanski videz.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen sredi sistemske napake itd.